Werkoffensief +500 ligt goed op koers

Foto: gemeente Den Haag/Fleur Beemster

DEN HAAG – Werkoffensief +500 ligt goed op koers. In de eerste zes maanden van 2019 werden 1.260 mensen vanuit de bijstand aan een baan geholpen en nog eens 93 mensen naar onderwijs begeleid. In totaal kon de gemeente Den Haag in die periode 2.954 bijstandsuitkeringen beëindigen.

Deze cijfers staan in de allereerste voortgangsrapportage Werkoffensief +500, die de wethouders Rachid Guernaoui (Werkgelegenheid) en Bert van Alphen (Sociale Zaken) woensdag 17 juli aan de gemeenteraad hebben aangeboden.

Werkoffensief +500 ging in januari van dit jaar van start met het doel jaarlijks 500 mensen extra vanuit de bijstand aan werk te helpen, bovenop de bestaande opgave om 4.000 mensen per jaar te begeleiden naar werk of school. Werkoffensief +500 kenmerkt zich door een actie- en mensgerichte aanpak en intensieve samenwerking met werkgevers.

Onderdeel van de mensgerichte aanpak is dat in twee jaar tijd alle 22.000 mensen die langer dan anderhalf jaar in de bijstand zitten, persoonlijk en intensief worden gesproken. Niet alleen talenten en kansen worden daarin duidelijk, ook belemmeringen.

Inmiddels heeft de gemeente in de eerste zes maanden 6.902 langdurige bijstandsontvangers gesproken. Het algemene beeld dat daaruit naar voren komt, is dat de meesten beperkt zelfredzaam zijn; 65% ervaart fysieke belemmeringen, 50% mentale gezondheidsklachten en 85% heeft problemen op het gebied van inkomen en schulden.

‘We hebben te maken met een relatief zware doelgroep’, aldus wethouder Rachid Guernaoui. ‘Deze mensen zijn niet meteen bemiddelbaar naar betaald werk. Re-integratietrajecten duren daardoor langer. Van alle mensen die sinds de nieuwe aanpak van Werkoffensief +500 met een ontwikkeltraject zijn gestart, zullen de meesten pas later dit jaar of begin 2020 vanuit de bijstand naar werk gaan’.

Er is sprake van een mismatch op de arbeidsmarkt. Vacatures zijn er wel, maar het is niet eenvoudig daarvoor de juiste kandidaten te vinden.

Wethouder Bert van Alphen: ‘Dat vergt dus aanpassingen van werkzaamheden, bereidheid van de werkgever om kandidaten vak- en werknemersvaardigheden aan te leren en vraagt van de gemeente inzet om andere belemmeringen, zoals taalachterstand of schulden, beheersbaar te maken. De resultaten over het eerste halfjaar zijn positief, duidelijk is ook dat de doelstelling van Werkoffensief +500 een flinke uitdaging is’.

Het laatste nieuws, als eerste
Wil je het laatste nieuws altijd in je tijdlijn? Like en volg Haaglanden Actueel dan nu op Facebook.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here